Kosztorysowanie

Biuro nasze wykonuje także:

  • kosztorysy inwestorskie,
  • przedmiary robót
  • zbiorcze zestawienia kosztów,
  • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.